Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara

Harrachovská sbírka

Rod Harrachů je úzce spojený s českou historií. Jehočlenové byli významnými politiky a sponzory umění již v době baroka a pokračovali v tom i v 19. století. Hudební sbírka, která kdysi byla součástí jejich rodinného archivu, je dnes roztroušena po monha světových knihovnách. Jan Čižmář se snaží zmapovat a se svými ansámbly prakticky prozkoumat hudební život u Harrachů. Hlavní část hudební sbírky je dnes uložena v New York Public Library, a tento manuskript je momentálně hlavním zdrojem inspirace pro mnohé porgramy, které Jan Čižmář připravuje.
Ve spolupráci s původními harrachovskými zámky, knhovnami a hudebními tělesy se daří zpřístupnit, obnovit a zachytit alespoň část z bývalé slávy uměleckého života u jedné významné šlechtické rodiny.
Doposud se podařilo zrealizovat:

 
Nova Silesia - Music at the Habsburg court - Utrecht, Den Haag - incl. items from NYPL
Nova Silesia - Music of the Danube monarchy - Amsterdam
lute solo - large collection of lute music andchambre music with lute - thanks to Tim Crawford
chamber music - flute sonatas (Sarri, Hasse) - Strasbourg, Ostwald, Brno, Znojmo
editions of some items - Amadori, Hulick, Sarri, anonym
koncerty na zámku Kunín - vystaven rodem Harrachů v letech 1726-1734.
 
v plánu jsou:
 
na obrázku: Hrabě Alois Thomas Raimund Von Harrach - Vicekrál Neapole 1669-1742